Isang estudyante sa isang unibersidad nag drop ng 24 units para i-honor si Kobe Bryant

Isang estudyante sa isang unibersidad nag drop ng 24 units para i-honor si Kobe Bryant

Details>>>